Ungdom : Træningstider  mandag fra kl. 17 til kl. 18

Senior     : Træningstider  mandag fra kl. 18 til kl. 20

 

Kontingentoversigt januar 2022:

 

Ungdom – indtil det fyldte 18. år :    kr. 100/måned

Ungdom – fra 18.år til 24. år       :      kr. 200/måned

Senior fra det fyldte 24. år          :      kr. 300/måned

Pensionister/førtidspensionister:   kr.  200/måned

Passive medlemmer                      :   kr.    75/måned