Indkaldelse til generalforsamling 2024 i RBK90

Mandag den 19. februar 2024 Kl. 18.00 i Master Bowl ´s lokaler Mariagervej 139, 8920 Randers NV.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent + mandaternes prøvelse
 2. Formandens beretning
 3. Seniorlederens beretning
 4. Regnskab
 5. Indkomne forslag
 • Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamling
 1. Valg til bestyrelsen
 • Der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen (vælges for 2 år) – på valg:
  • Mette Madsen, Peter Thomassen og Jørn Brandt
 • (Egon J. Sørensen og Ole Ørskou begge valgt for 2 år i 2023 og derfor ikke på valg)
 • Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for et år)
 1. Valg af bilagskontrollant (vælges for et år)
 2. Valg af suppleant til bilagskontrollant (vælges for et år)
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Årets medlem
 5. Eventuelt

Medlemmer med min. 3 mdr. medlemskab har stemmeret. Ungdom har stemmeret fra det fyldte 16. år, dog først valgbar v/18. år.

RBK 90 er vært ved to stk. franskbrød samt kaffe/te – derfor er tilmelding nødvendig.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for træning til kl. 21.

Sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen er mandag den 12. februar 2024

 Tilmelding til generalforsamlingen og evt. forslag sendes til kassereren på mail:                            

rbk90.8920@gmail.com – eller sms til tlf.  51876127.  

BESTYRELSEN